× کتاب مقدس واژه یاب قاموس دانسته‌ها آیینها
کمکهای مالی شما

دعاها و هدایای شما برای ما بسیار حائز اهمیت است. این امر می‌تواند سبب آشنایی افراد بیشتری با مسیح و همچنین بهینه شدن خدمت ما جهت رشد ایمانداران فارسی زبان گردد.
ما از کمکهای مالی شما در تمامی زمینه‌های خدمتی خود استفاده می‌کنیم. ما به کمکهای شما ارج گذاشته و از آن به بهترین شکل ممکن و در جهت خدمت و جلال خداوند استفاده می‌کنیم.

..
...

قبلا از مشارکت شما در این خدمت بسیار سپاسگزاریم.