× کتاب مقدس واژه یاب قاموس دانسته‌ها آیینها

بازتاب:

وعده روزانه را دانلود، و با دیگران شریک شوید. promises
مجموعه مطالب کتاب مقدس

رازگاه یک پایگاه اطلاعاتی از کتاب مقدس است که برای استفاده تمامی کاربران فارسی زبان در سراسر دنیا طراحی و تدوین شده است. رازگاه طیف گسترده‌ای از منابع مفید کتاب مقدسی را در درون خود جای داده است تا بتواند یک روش مطمئن و قابل دسترس برای فارسی زبانان جهت آشنایی بیشتر با مطالب کتاب مقدس باشد.
از اینرو رازگاه یک منبع مفید برای تمام افراد در هر مقطع از آگاهی است که می‌خواهند از مطالب موجود در کتاب مقدس بیشتر آگاه شوند. با تشکر از تمام کسانی که در این راستا با رازگاه همکاری کردند.

... دایره‌‏المعارف

سامانه رازگاه یک مرجع کامل است که از کلیات کتاب مقدس تدوین شده و تمامی مطالب مفید و مورد توجه را به تفصیل شرح می‌دهد. این مجموعه حاوی مقالات، واژه‌ها، موضوعات، نامهای موجود، و آیینهای عهد قدیم و جدید می‌گردد، که بر اساس فرهنگ، زبان، مردم و ادبیات کتاب مقدس، مورد بررسی قرار گرفته است.
این مرجع کلاسیک و اطلاعات تاریخی، به همراه فرهنگ و زبان موجود در آن می‌تواند در مطالعه و تحقیق کتاب مقدس بسیار سودمند واقع شود.

رسانه‌های اجتماعی

.........